Stockholm Air Project
En hållbar stad att dela med världen

Synergier som skapar värdefulla

resultat

När invånarna får vara med och utveckla staden händer något fantastiskt.

Engagemang vaknar och samarbeten uppstår. 

Klimatmötet i Paris 2015 beslutade att temperaturhöjningen ska begränsas till -2 grader till 2020 - UNFCCC

Cykel, bil eller mitt emellan?

2018 observerades 85 962 cykelpassager över innerstadsnittet, en ökning med 34% sedan 2017.  

Luft att andas

Under 2016 andades 91% av jordens stadsinvånare luft som inte uppfyllde Världshälsoorganisations riktlinjer för luftkvalitet för partiklar (PM 2.5). 

 

Samma år dog 4,2 miljoner människor som ett resultat av höga luftföroreningar.

VILKET FOTAVTRYCK

LÄMNAR DU?

Engagera dig